Alan ve Dal Tanıtımları

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Tanıtımı

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile ilgili bilgi, becer tutum ve davranışların hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında bilgi veren, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel eğitime muhtaç çocukların gelişimine ve uyumlarına yardımcı olan, drama, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili etkinlikleri yapan, çocukları tanıma tekniklerini uygulayan bir alandır.

Erken çocukluk yılları (okul öncesi eğitim) çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Kadının çalışma hayatına atılması ve çocuk öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması nedeniyle alan hızla gelişmiş, bu da okul öncesi eğitim kurumlarına olan talebi arttırmıştır.

Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Alan Programının Eğitim Süresi, 9. Sınıftan sonra 3 Öğretim Yılı ile, Toplam 4 Yıldır..
GİRİŞ KOŞULLARI

Teknik lise bölümüne giriş koşulu, SBS sınavından yeterli puanı almak.

Meslek lisesine giriş koşulu, 9. sınıftan sonra alan tercih formunda alanı tercih etmek ve belirlenen kontenjan içerisine girme hakkı kazanabilmek.

 

EĞİTİM SÜRESİ

Alan Programının Eğitim Süresi, 9. Sınıftan sonra 3 Öğretim Yılı ile, Toplam 4 (dört) yıldır..

 

MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER

 

 • Çocuklarları seven, sabırlı ve hoş görülür
 • El becerisine sahip
 • Görme ve işitme problemi olmayan
 • Görgü kurallarını bilen ve uygulayan
 • Fiziksel ve ruh sağlığı yönünden sağlıklı olan
 • Yaratıcı, araştırmacı, gelişime açık
 • Organizasyon yapabilen
 • Problem çözme ve iletişim kurma becerisine sahip
 • Ekip çalışma ruhuna sahip

Kimseler olmalıdır…

 

ALANA AİT DALLAR

 

 • Erken Çocuk Eğitimi
 • Özel Eğitim

dalları yer almaktadır.

EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI

 

4  YILLIK EĞİTİM VEREN FAKÜLTELER

 

 • Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği
 • İşitme Engelliler Öğretmenliği
 • Zihinsel Engelliler Öğretmenliği
 • Görme Engelliler Öğretmenliği
 • Üstün Zekalılar Ve Özel Yetenekliler Öğretmenliği
 • Özel Eğitim  Öğretmenliği
 • Sosyal Hizmet Uzmanlığı

 

Ayrıca;

Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmetler  Ön Lisans Programına SINAVSIZ geçiş için başvurabilir, gereken koşullara sahip oldukları taktirde yerleştirilebilirler.

 

İŞ BULMA İMKANLARI

 

 • Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin , özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakım evlerinin artmasıyla birlikte çalışma alanı gelişen bir meslektir…

 

 • Çocuk Esirgeme Kurumlarında bakıcı anne olarak çalışabilirler.

 

 • Ayrıca, Kreş, Yuva, Anaokulu, Ana sınıfı ve Çocuk Kulüplerinde öğretmen yardımcısı olarak görev yapılabilmektedir.

 

 • Kaldı ki, Özel kreşlerde çalışan çocuk bakıcılarının Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünü bitirmiş olma şartı aranmaktadır.

 

 • Özel rehabilitasyon merkezlerinde  öğretmen yardımcısı olarak görev yapılabilmektedir.

Yorum yap