Alan ve Dal Tanıtımları

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alan Tanıtımı

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri

ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Meslek eğitiminde niteliğin artırılmasına ve standartlaşmaya gereksinimduyulmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında kendi branşında niteliklialan öğretmenlerinden eğitim almış kişiler, mesleğin standartlarını daha ileri götüreceklerdir.Kısa süreli özel kurslarda niteliksiz kişiler tarafından yetiştirilmiş elemanlar, mesleğinstandartlarını düşürmektedirler. Sağlık Bakanlığı’nın kuaför ve güzellik salonlarındayapacakları sıkı denetimler olası sağlık sorunlarına çözüm getirecektir. Müşteri ilişkileriningiderek daha fazla önem kazanması ile beraber, çalışanların mesleğin gerektirdiği teknikbilgilerin yanı sıra, müşteri ilişkilerinde de yeterli olması beklenmektedir.

Meslek teknolojik gelişmelerden etkilenmekte, kullanılan malzeme, ürün vearaçlarda çeşitlilik artmaktadır. Ayrıca, meslek elemanlarının çalışabileceği iş yerlerininçeşitlendiği ve çoğaldığı da söylenebilir. Güzellik elemanları, cilt doktorları vezyoterapistlerle çalışabildikleri gibi rehabilitasyon merkezlerinde de istihdam imkânı bulabilmektedirler. Ayrıca zik tedavide masaj, plastik cerrahi kliniklerinde ameliyat öncesive sonrası cilt bakımı, sahne sanatlarında makyaj da güzellik uzmanlarının yaptıkları işlerarasında sayılabilir. İşini benimsemiş, nitelikli elemanlar sayesinde mesleğin toplum içindekiönem ve statüsü olumlu gelişme göstermiştir. Bu olumlu gelişmede, kozmetik ürünlerindeçeşit ve nitelik yönünden gözlenen değişim ve gelişimlerin yanı sıra moda ve medya daoldukça etkili olmuştur. Bu etki ve gelişmelerin sonucu, güzellik uzmanlığı mesleğine talepartmış, meslekte geçmişe nazaran daha profesyonel bir yapı oluşmuştur.

Mesleğin hızla gelişmesi büyük bir istihdam alanı yaratmakta ve nitelikli elemanlaraihtiyaç giderek artmaktadır. Meslek elemanlarının çoğunluğu işbaşı eğitimi ile yetişmişelemanlardır. Hızla değişen ve gelişen teknolojinin olumlu izlerine kuaförlük mesleğinde derastlanmaktadır. Kullanılan kozmetik malzemelerine ve elektrikli cihazlara yansıyan bugelişme mesleğin verimini artırmaktadır. Gelişen elektrikli cihazlar sayesinde zamandankazanılırken, kozmetik malzemeler sayesinde yapılan işlemlerden daha olumlu sonuçlaralınmaktadır. Müşteri ilişkilerinin gittikçe önem kazandığı bu meslekte, salon kapasitelerigenişletilmektedir. Meslekte geleceğe yönelik eğilim ise Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetlerialanında birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi bayan-erkek hizmet ayrımının ortadan kalkmasıyönündedir.

ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Kuaförlük

Güzellik Uzmanlığı

Vücut Bakımı ve Masaj Elemanlığı

KUAFÖR

Tanımı

Kuaför; saç ve sakal kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak yapma bilgi vebecerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

Ø İş organizasyonunu yapmak.
Ø Kişisel hijyen yapmak.
Ø Müşteriyi karşılamak ve ön hazırlık yapmak.
Ø Saç yıkamak.
Ø Fön çekmek.
Ø Saç kesimi yapmak.
Ø Saça boya uygulamak.
Ø Saç rengini açmak.
Ø Saça röe ve meç uygulamak.
Ø Saça permanant ve defrize uygulamak.
Ø Saç bakımı uygulamak.
Ø Saça mizanpli uygulamak.
Ø Saça topuz uygulamak.
Ø Saça örgü uygulamak.
Ø Gelin başı yapmak.
Ø Saça maşa uygulamak.
Ø Vak uygulamak.
Ø Saça zekzel, akroş, papiyot, uygulamak.
Ø Saça rasta uygulamak.
Ø Saç kaynağı yapmak.
Ø Peruk ve postiş, sakal, bıyık uygulamak.
Ø Sakal ve bıyık şekillendirmek.
Ø Saç ve yüz masajı uygulamak.
Ø Ürün satmak.
Ø Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

GÜZELLİK UZMANI

Tanımı

Güzellik uzmanı; cildi ve vücudu analiz ederek cildin ve vücudun ihtiyacı olanbakıma uygun araç gereç ve ekipmanları seçen, etkin bir biçimde kullanarak cilt ve vücutbakımlarını epilasyon, depilasyon, masaj, makyaj ve el ayak bakımlarını belirli bir süreiçerisinde tek başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

Ø İş organizasyonunu yapmak.
Ø Kişisel hijyen yapmak.
Ø Müşteri karşılamak ve ön hazırlık yapmak.
Ø Cilt bakımı uygulamak.
Ø Yüze ve dekolteye masaj uygulamak
Ø Özel yüz masajları uygulamak.
Ø Özel yüz bakımları yapmak.
Ø Epilasyon tekniklerini uygulamak.
Ø Depilasyon yöntemlerini uygulamak.
Ø Makyaj uygulamak.
Ø Genel vücut masajı uygulamak.
Ø Vücut bakımları uygulamak.
Ø Ürün satışı yapmak.
Ø Mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunmak.

VÜCUT BAKIMI VE MASAJ ELEMANI

Tanımı

Vücut bakımı ve masaj elemanı; vücudun ihtiyacı olan temel vücut bakımlarını,uygun araç gereçleri kullanarak, genel ve özel masaj teknikleri yardımıyla ve belirli bir süreiçerisinde tek başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

Ø Ürünlerle vücut bakımı uygulamak.
Ø Elektro estetik cihazlarla vücut bakımı uygulamak.
Ø Vakum ve basınç ile vücut bakımı ıugulamak.
Ø Oksijen ile vücut bakımı uygulamak.
Ø Isı sistemleriyle vücut bakımı uygulamak.
Ø Modern spa bakımları uygulamak.
Ø Thallasso bakımları uygulamak.
Ø Otantik spa bakımları uygulamak.
Ø Termal bakımlar uygulamak.
Ø Aroma terapi bakımları uygulamak.
Ø Holistik terapi bakımları uygulamak.
Ø Vücut ve yüz masajı uygulamak.
Ø Kültürel masaj teknikleri uygulamak.
Ø Özel masaj teknikleri uygulamak.
Ø Depilasyon teknikleri uygulamak.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Kuaför, güzellik uzmanı, vücut bakımı ve masaj elemanı olmak isteyenlerin; görmeve duyu organının işlevini tam olarak yerine getirir durumda olması, el ve parmaklarınıustalıkla, göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilme yeteneğine sahip, iş organizasyonunuyapan, hijyene önem veren, estetik görüşü gelişmiş, insan psikolojisinden anlayan, iletişimikuvvetli, girişimci, kişisel bakıma özen gösteren, tam sağlıklı, koku ve kimyasal maddelerekarşı alerjik ve bulaşıcı rahatsızlığı bulunmayan, alanını seven, mesleki eğitim almışkimseler olmaları gerekir.185

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Kuaförler çalışmalarını kapalı, gürültülü, kimyasal kokuların olduğu ortamdayürütürler. Kuaför, görevini yaparken diğer çalışanlarla etkileşimde bulunarak işleriniorganize şekilde yürütmek durumundadır. İş hem aletle hem de insanla ilgilenmeyigerektirmektedir. Sürekli ayakta bulunmayı gerektiren mesleğin çalışma saatleri fazladır.Yaratıcı gücü yüksek, estetik yönü gelişmiş, el becerisi fazla, araştırmacı kişiler bu meslektebaşarılı olabilirler.Güzellik uzmanları, kuaförlerden farklı olarak daha sakin ve ayakta fazla durmayıgerektirmeyen çalışma koşullarına sahiptirler.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Kuaförlük mezunu olan kişi; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Halk EğitimMerkezlerinde, Meslekî Eğitim Merkezlerinde, meslek liselerinde, ustalık ve usta eğiticilikbelgelerini almak şartıyla sözleşmeli usta eğitici olarak öğretmen gözetimde görev alabilirler.Özel kurum ve kuruluşların kuaför salonlarında, tiyatro ve TV stüdyolarında ve kendilerineait iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi, meslek liselerinin Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanında;Kuaförlük Ve Güzellik Uzmanlığı, Vücut Bakımı Ve Masaj programında diplomaverilmektedir. Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler; Kuaförlük VeGüzellik Bilgisi Öğretmenliği bölümünde 4 yıllık lisans eğitimi alıp öğretmen olabilirlerveya akademik kariyer yapabilirler.Bunun yanı sıra sınavsız geçiş hakkından yararlanarak Meslek Yüksek Okullarının(Ön Lisans) programlarına devam edebilirler. Bu bölümler şunlardır:
Ø Kuaförlük
Ø Cilt Bakımı ve Güzellik
Ø Kozmetik Teknolojisi
Ø Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Meslek Yüksek Okullarını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, alanları ile ilgili dört yıllık fakültelerde (lisans) deokuyabilirler. Bu bölümlerin; Kuaförlük, Cilt Bakımı ve Güzellik, Kozmetik Teknolojisimezunları, Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öğretmenliğine; bunun yanı sıra KozmetikTeknolojisinden mezun olanlar Kimya ve Kimya Mühendisliğine; Tıbbi ve AromatikBitkilerden mezun olanlar ise Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Ziraat Mühendisliğilisans programlarına devam edebilirler.Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde vemeslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kurslarıaçmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıylaaçılan eğitim kurumlarıdır.Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman veher yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitimsunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında eğitimverilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığındandolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

Yorum yap