Alan ve Dal Tanıtımları

Metalurji Teknoloji Alanı

DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ

MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSELERİNİ TANIMADAN KARAR VERMEYİN.

ŞUAN GELECEĞİNİZLE İLGİLİ YOL AYRIMINDASINIZ.

SUNUMUN İÇERİĞİ

 • Metalurji Teknoloji Alanının Tanımı nedir?
 • Metalurji Teknoloji Alanının Amacı nedir?
 • Okulumuzda bulunan Metalurji Teknoloji Alanının Dalları nelerdir?
 • Metalurji Alanından Mezun olan öğrencilerimizin avantajları nelerdir?
 • Mezun öğrencilerimizin iş bulma durumları nelerdir?
 • Metalurji Teknolojisi Alanından Mezun Olan Öğrencilerimizin Eğitim Ve Kariyer İmkânları Nelerdir?

Metalurji Teknoloji Alanının Tanımı ve Amacı nedir?

Metalurji en genel anlamıyla, gerekli hammaddeler kullanılarak metal ve alaşımlarının üretilmesi, saflaştırılması, şekillendirilmesi ve korunmasını içeren bilim ve teknoloji dalıdır.

Metalurji Teknoloji Alanının Amacı nedir?

Metalurji Teknolojisi Alanı, çeşitli metal ve metal alaşımlarını ergiterek istenilen kalıplara dökmek suretiyle şekillendirip mamul ve yarı mamul hâle getirilmesi ile ilgili bir alandır.

Metalurji Teknolojisi alanında görev alacak olan ve Metalurji mesleğini daha ileri götürecek, ülkemiz ekonomisine büyük katkıları olacak, becerili insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 

Okulumuzda bulunan Metalurji Teknoloji Alanının Dalları nelerdir?

DÖKÜM DALI

Dökümcünün sahip olduğu, kalıp, maça yapımı, kalite kontrol, metal ergitme ve dökümü yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

 

Döküm Dalı Amacı

Metalurji Teknolojisi alanında dökümcülük mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

Metalurji Alanından Mezun olan öğrencilerimizin avantajları nelerdir?

 • Mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören bir öğrenci, meslek eğitimine 10.sınıfta başlar, meslek derslerinin yanında genel kültür derslerini de almaya devam eder. Lisedeyken mesleki eğitim uygulamalarını yapar, meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sigortalanır. Ayrıca Anadolu Meslek programının 12.sınıfında öğrenim gören öğrenci, işletmelerde mesleki eğitimini yaparken 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen hükme göre işveren tarafından kendisine ücret verilir.
 • Mesleki ve teknik eğitim okulundan mezun olan öğrenci eğitim gördüğü meslek alanıyla ilgili aşağıdakilere sahip olurlar.

*Diplomaya      *İşyeri açma belgesine    *  EUROPASS Sertifika Eklerine    *Teknisyenlik Ünvanı

Mezun öğrencilerimizin iş bulma durumları nelerdir?

 • Okullarımızda öğrenimini tamamlayan bireyler; işverenlerin aradığı özelliklere sahip, nitelikli “ ana “ eleman olarak kendi ve ailesinin geleceğine yön veren ve ülke kalkınmasında rol alan öncü bir nesil olma şansına sahiptirler.
 • Kendilerine ait de işyeri açıp çalışabilirler.
 • Döküm fabrikaları
 • Döküm atölyeleri
 • Entegre demir çelik işletmeleri

METALURJİ  TEKNOLOJİSİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI NELERDİR?

Alandan mezun olan öğrenciler 2018 ÖSYM kılavuzuna göre ek puan ile gidebileceği bölümler…

 • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (YO)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği (YO)
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
 • İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
 • Makine Mühendisliği (M.T.O.K.)
 • Makine ve İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.)
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.)

METALURJİ  TEKNOLOJİSİ ALANINDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI NELERDİR?

Alandan mezun olan öğrenciler 2018 ÖSYM kılavuzuna göre ek puan ile gidebileceği bölümler…

 

 • Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
 • Döküm
 • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
 • Endüstriyel Cam ve Seramik
 • Endüstriyel Kalıpçılık
 • Gemi Makineleri İşletme
 • Grafik Tasarımı
 • İş Makineleri Operatörlüğü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kaynak Teknolojisi
 • Maden Teknolojisi
 • Makine
 • Mekatronik
 • Metalurji
 • Oto Boya ve Karoseri
 • Otomotiv Teknolojisi
 • Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
 • Seramik, Cam ve Çinicilik
 • Sondaj Teknolojisi
 • Tahribatsız Muayene
 • Tarım Makineleri

 

Hayatınız boyunca hep doğru tercihler yapıp, ileride sevdiğiniz bir mesleğe sahip olmanız ve hep mutlu olmanız dileğiyle…

Yorum yap