Alan ve Dal Tanıtımları

Ulaştırma Hizmetleri Alanı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI

Ulaştırma Hizmetleri

Ulaştırma Hizmetleri Alanını seçmenizdeki en önemli etkenlerden biri de Lojistik bölümünün olmasıdır. Daha önceleri “Lojistik” kavramı hakkında bir fikriniz olmayabilir. Bulunduğunuz şehrin konumu ve sahip olduğu liman, lojistik açısından son derece uygun. Bu uygunluk, iş bulmayı kolaylaştıran bir etken olarak karşınıza çıkıyor. İş imkânlarının fazla olmasında bölümün yeni olması ve pek tanınıyor olmamasının da payı var.

Bu bölümün ilk mezunları, gelecek siz değerli arkadaşlara şu sözü kendilerine rehber edinmelerini tavsiye ediyor: Nereye gideceğini bilmiyorsan, rüzgârın nereden estiğinin bir önemi yoktur.
Öncelikli amaç para kazanmak değil, sevebileceğiniz bir işe sahip olmaktır. Türkiye’nin her bölgesi “Lojistik” mesleğine uygundur. Bu bir ZENGİNLİKTİR.Lojistik teknolojideki gelişmelerle birlikte artan ticaret hacminin en önemli faktörü olmuştur. Çoğu insan lojistik yönetiminin sadece taşımadan ibaret olduğunu düşünür. İşletmelerin ürettikleri ürünleri, ne zaman üretecekleri, nerede üretecekleri, nereden üretmeye başlayacakları ve müşterilere nasıl ulaştırılacağı konularının tamamının cevabı lojistik yönetimindedir.

Bu bölümünden mezun olanlar:

 • Dış Ticaret ile ilgili olan bütün devlet ve özel sektör kurumlarında çalışabilir.
 • Ulusal ve uluslar arası taşımacılık firmalarında çalışabilir.
 • Yurtdışındaki firmaların Türkiye ile Türkiye’deki firmaların yurtdışındaki firmalar ile bağlantılarını sağlayabilir.

Lojistik kısacası bol miktarda kazanç sağlayan bir meslek olup ve zevkli bir bölümdür.

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

 Bu faaliyet sonunda Ulaştırma alanı içindeki meslekleri tanıyabileceksiniz.

A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Günümüzün iş dünyası; savaşın yerini uluslararası rekabetin, erzak ve mühimmatın yerini mal, teknoloji ve varlıkların aldığı bir arenaya dönüşmüştür. Başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ve bunlara uygun faaliyetlerin, yani lojistiğin önemi gittikçe artmıştır. Lojistik, 21. yüzyılda amaca ulaşmak için tüm organizasyonu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak iş dünyasının gündemine girmiştir.

Bu çerçevede satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demir yolu), gümrük, sigorta, elleçleme, depolama, tedarikçi sipariş izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemi, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkot, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi çok çeşitli faaliyetler günümüzde lojistik ile eş anlamlı hâle gelmiştir.

Ulaştırma alanı adı altındaki lojistik meslek dalı ürün veya hizmetlerin hedef pazarlara daha ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaştırılması, lojistik faaliyetlerin özünü içermektedir. Lojistik; siparişlerin alımından mal bedellerinin tahsiline, gümrük ve transit geçiş evraklarının hazırlanmasından depolamaya ve tüm iş süreçlerinin hizmet ile entegrasyonuna kadar çok geniş boyutlara ulaşmıştır. Lojistik meslek elemanı dağıtım, depolama, gümrükleme, uluslararası taşımacılık (hava yolu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu, kombine taşımacılık, kargo taşımacılığı ) hizmet sektöründe çalışma imkânına sahiptir.

Lojistik elemanı olmak isteyenler seçtikleri mesleği kazandıracak eğitimi başarı ile tamamlamaları durumunda, yeterlik sınavına girmek için eğitim ön şartını yerine getirmiş olurlar. Sınavı da başardıklarında yönetimin belirlediği kurallar içinde göreve başlar ve mesleklerinde yükselirler.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

 • Lojistik

LOJİSTİK ELEMANI

Tanımı

Lojistik elemanı; madde-malzeme akışını ve depolanmasını, üretimdeki stokları, tamamlanan mamulleri, bunlarla ilişkili hizmet ve bilgileri, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim noktasından tüketim noktasına planlayan, uygulayan ve etkinliği kontrol eden nitelikli kişidir.

Görevleri

 • Dağıtım yapmak,
 • Depo yönetim işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Depo tasarımı işlemlerini yapmak,
 • Stok yönetimi işlemleri yapmak,
 • Bilgisayarda ofis programlarını kullanmak,
 • Bilgisayarda yazı hazırlamak,
 • Temel lojistik işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Taşımacılık işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Lojistikte kullanılan belgeleri düzenlemek,
 • Lojistikte satın alma işlemleri gerçekleştirmek,
 • Depodaki araç ve malzemeleri kullanabilmek,
 • Gümrük işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Sigorta işlemlerini yapmak,
 • Toplam kalite yönetimini uygulamak,
 • Büro hizmetlerini yürütmektir.

C. MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Lojistik elemanı olmak isteyenlerin;

 • Bedenen ve ruhsal olarak sağlıklı, görme ve işitme duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirir durumda,
 • Teknolojik cihazları kullanma yeteneğine ve matematiksel düşünce yeteneğine sahip,
 • Disiplinli, takipçi ve titiz,
 • Liderlik vasıflarına sahip,
 • Koordineli çalışma, emir ve kumanda altında çalışma yeteneğine sahip,
 • Sabırlı ve soğukkanlı,
 • Zor ve değişken şartlara kolay uyum sağlayabilen,
 • Gerektiğinde çabuk ve doğru karar verebilen,
 • Yabancı dil konusunda yetenekli olmaları gerekir.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Lojistik elemanı çoğunlukla fabrika ve depoları, iş yeri ortamı, araç yükleme-boşaltma alanı gibi açık ve kapalı ortamlarda çalışırlar. Çalışma ortamı yükleme yapılacak araçların fiziksel kontrolü, depolarda mal giriş ve çıkışlarının sistemli bir şekilde sağlanması, belgelerin düzenlenmesi, malların hızlı, güvenli ve zamanında ulaşımının ve müşteri memnuniyetinin sağlanması (CRM) çalışmalarının yapıldığı farklı ortamlardır. Çalışma, ağırlıklı olarak ofis ortamında yapıldığından ortam lojistik elemanı için rahat ve uygundur. Fabrika sahaları ve depo ortamlarında iş güvenliği kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI

Lojistik alanında çalışacak meslek elemanı, lojistik işletmeleri, fabrikalar, gümrük işletme, ithalat ve ihracat yapan firmalar, depolar, büyük mağazalar gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Lojistik alanında dört yıl süre ile eğitim verilmektedir. Eğitim okulda teorik, atölye ortamında ve işletmelerde uygulamalı olarak yapılmaktadır. Bu dört yıllık eğitimi bitirenler teknisyen unvanı alırlar.

Lojistik alanından mezun olan öğrenciler aşağıdaki meslek yüksekokulu programına sınavsız geçiş yapabilirler.

Mesleki eğitim merkezleri, çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır.

Halk eğitimi merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır.

Mesleki eğitim merkezlerinde, Ulaştırma alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

Yorum yap