Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Alanı

Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Alanı

Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Alanı

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler tüm meslek alanlarında olduğu gibi Mobilya ve Dekorasyon alanında da üretim teknolojilerini derinden etkilemektedir. Ülkemizin ekonomik büyüme ve kalkınmasına paralel olarak sosyal yaşantımızda ihtiyaçlarımız çeşitlenmekte ve yeni boyutlar kazanmaktadır. Hızla artan ihtiyaçlarımızın yeterli ve verimli bir biçimde karşılanmasının en akılcı ve geçerli yolu seri üretim teknolojilerinin kullanılmasıdır. Seri üretim içerisinde nitelikli teknik elemanların yeri ve önemi tartışılmayacak ölçüde açıktır.

Programlarımızın geliştirilmesinde öncelikle temel bilgi , beceri ve davranış alt yapısının oluşturulması esas alınmıştır ve bunun üzerine kurulan üst programlarla uzmanlaşma yolları açılmaya çalışılmıştır. Böylece bu programları başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz, küçük üretim birimlerindeki üretim faaliyetlerine katılabilmelerinin yanı sıra büyük işletmelerde uygulanmakta olan seri üretim faaliyetlerine de kolaylıkla uyum sağlayabilecekdir.

Bölümümüz programları  ortak ve seçmeli meslek derslerinden oluşmaktadır. Ortak meslek dersleri ile ortak mesleki alt yapı ve sınırlı düzeyde uzmanlaşmalar hedef alınırken, seçmeli ders programlarımızın tümü uzmanlaşmaya yöneliktir. Burada sınırlı sayıda hazırladığımız seçmeli ders programları uygulanabilirlik özelliği ile örnek oluşturmak amacı ile sunulmuştur. Ülkemizin sahip olduğu kültür farklılık ve zenginliklerine paralel olarak her geçen gün var olan ihtiyaçlarımıza yenileri eklenmektedir. Okullarımızda hazırlanacak seçmeli ders programları ile yöresel ihtiyaçlarımızın karşılanmasının yanı sıra yeni üretim teknolojilerinin yakalanması ve uzmanlık alanlarının oluşturulması hedeflenmelidir.

Derslere ait üniteler , birbirini tamamlayacak şekilde basitten zora doğru sıralanmış ve ünite açılımları yapılmıştır. Programların istendik hedeflere ulaşabilmesi için resim ,meslek bilgisi ve atölye ünitelerinin paralel yürütülmesine özen gösterilmelidir.

Bu programları başarı ile tamamlayan her öğrenci imalatta kullanacağı makineleri , malzemeleri tanıyabilme ,iş resmini çizebilme , okuyabilme  çizilmiş iş resmini işe dönüştürme, makineleri işe uygun kullanabilme , işe uygun malzeme seçebilme , işe uygun yöntem tespit etme ve uygulayabilme istenileni tasarlayabilme , çizimle ifade edebilme alışkanlıklarını kazanır ve uygular.

Yorum yap