Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Bilişim Teknolojileri Alanı

Okulumuzun açılışından bu yana bilgisayar bölümü hizmet vermektedir. Bölümümüzde 15 öğretmen bulunmaktadır. Bilişim Teknolojileri Bölümünün eğitimi Lise1. sınıftan itibaren 4 yıl olup ayrıca 10.sınıfın sonunda Dal seçimi yapılmaktadır. Teknik lise şartlarını taşıyan öğrenciler bu bölümün teknik lisesine geçebilirler.

Bilgisayar Laboratuvarı   

Bilgisayar Laboratuvarı çalışma ortamı Bölümümüzden mezun olan öğrenciler Bilgisayar Öğretmenliği ve Bilgisayar ile  ilgili 2 yıllık okullara ek puanla girebilmektedirler.

SEKTÖR=BİLİŞİM

ALAN=BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ALANIN TANIMI= Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI= Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler  doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VE AMAÇLARI
1. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu,  arıza giderme ve kontrol sistemleri devreleri yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 • Görevleri
  – İş organizasyonu yapmak.
  – Analiz yapmak.
  – İhtiyaçları değerlendirmek.
  – Hataları tespit etmek.
  – Algoritma yapmak.
  – Arıza gidermek.
  – Devre tasarımı yapmak.
  – Devreyi gerçekleştirmek.
  – İhtiyaç olursa bilgisayar ile kontrol edilebilen projeler geliştirmek.
  – Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek.
  – Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

2. AĞ İŞLETMENLİĞİ Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları, geniş ağ sistemleri için yönlendirme ve yönlendirme yönetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 • Görevleri
  – İş organizasyonu yapmak.
  – Analiz yapmak.
  – Algoritma yapmak.
  – Ağ kurulacak ortamı (ağın altyapısını) oluşturmak.
  – Oluşturulan ortama fiziksel olarak bilgisayar ağı kurmak.
  – Geniş ağ sistemleri için yönlendirme yapmak.
  – Bilgisayar ağını yönetecek sunucu işletim sistemini kurmak.
  – Sunucuyu ağdaki bilgisayarların yöneticisi olarak tespit etmek.
  – Ağ ortamında oluşabilecek fiziksel ve yazılımsal sorunları gidermek.
  – Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

3. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI Tanımı (Okulumuzda Bu Dal Açık Değildir.) : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu,veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının    oluşturulması ve yönetimi,  yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının    oluşturulması ve yönetimi,  yazılım geliştirme, hata giderme, bakım yapma, yedek alma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. (Eğer bu bölümü tercih etmek isterseniz ilçemizdeki Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Veri Tabanı Programcılığı Dalı Bulunmaktadır.)

 • Görevleri
  – İş organizasyonu yapmak.
  – Analiz yapmak.
  – İhtiyaçları değerlendirmek.
  – Algoritma yapmak.
  – Veri Tabanına ait tabloları tasarlamak.
  – Veri Tabanına ait tabloları program üzerinde oluşturmak.
  – Veri Tabanına ait arayüz ortamını geliştirmek.
  – Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek.
  – Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

4. WEB PROGRAMCILIĞI Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı:  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında web sayfası tasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek,amaçlanmaktadır. Bilgisayar Bölümü öğrencilerinin Sınavsız Geçiş ile Tercih Edebilecekleri Ön Lisans Programları Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Destekli Çizim Bilgisayar Programcılığı Bilgisayarlı Muhasebe Bilgisayar Operatör ve Teknikerliği Bilgisayar Bölümü öğrencilerinin Gidebilecekleri 4 Yıllık Fakülteler Bilgisayar Öğretmenliği Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğr. Tekn. Öğretmenliği Bilişim Yönetim Sistem

 • Görevler -İş organizasyonu yapmak. -Analiz yapmak -.İhtiyaçları değerlendirmek.
  – Algoritma yapmak. – Web sitesinin görsel tasarımını yapmak.
  – Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test etmek.
  – Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

 

Bilgisayar Bölümün de Başarılı Olmak İçin Gerekli Özellikler, İlgi ve Yetenekler

1) Sayısal zekâ
2) Matematik bilgisi ve işlem yeteneği
3) Elektroniğe karşı ilgi ve merak
4) Bilgisayara karşı ilgi ve merak

 

 MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Ağ işletmenliği meslek elemanlarının; 
– Sistemli düşünme gücüne sahip,
– Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Kendini yenileyebilen,
– Araştırmacı,
– Sabırlı ve dikkatli, sorumluluk sahibi,
– Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
– Ayrıntılara önem veren,
– Bireysel karar verme yeteneği güçlü olan,
– Mantığı güçlü, dikkatli ve de sabırlı,
– Yabancı dile ilgi duyan kimseler olmaları gerekir
Web programcısı olmak isteyenlerin;
– Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,
– Sistemli düşünebilen,

Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Kendini yenileyebilen,
-Araştırmacı,
– Sabırlı ve dikkatli,
– Bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline
aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

Veri tabanı programcısı olmak isteyenlerin;
– Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,
-Yabancı dil bilen,
– Ekip içinde çalışabilen,
– Sistemli düşünebilen,
– Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Kendini yenileyebilen,
– Araştırmacı,
– İyi derecede tanımlama yeteneğine sahip,
– Sabırlı ve dikkatli,
– Verilerin saklanması için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline
aktarabilen kimseler olmaları gerekir.
Bilgisayar teknik servisi olmak isteyenlerin;
– El ve güç aletlerini güvenli kullanma yeteneğine sahip,
– Yabancı dil bilen,
– Ekip içinde çalışabilen,
– Sistemli düşünebilen,
– Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Kendini yenileyebilen,
– Araştırmacı,
– Hassas çalışma tekniklerini kullanabilen – Sabırlı ve dikkatli,
– Bilgisayar ile anlaşabilme ve kontrol edilebilme özelliklerine sahip devreleri
araştırabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ağ işletmenleri, endüstride ve işletmelerde bilgisayar kullanılacak iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca geniş ağ bağlantıları oluşturabilmek için dış ortamda, oluşturulan ağların yönetimi için sunucuların bulunduğu büro ortamlarında çalışırlar. Birinci derecede cihaz, alet ve yazılımlarla ilgilidirler. Ancak, zaman zaman meslektaşları ve müşterilerle iletişim kurmaları gerekir. Meslekteki hastalık riskleri, ağ işletmenleri el aletleri ile fazla çalıştıkları için çeşitli iş kazaları riski ile karşı karşıya kalırlar. Bilgisayarda çalışanların şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıklarına sebep olur.

Web programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle tasarım ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme
gelmektedir.

Bilgisayarda çalışanların başlıca şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur.Veri Tabanı programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle programlama ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir. Bilgisayarda çalışanların başlıca şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur.Bilgisayar teknik servis elemanı, teknik servis (bilgisayar toplanan) ortamında, Elektronik devre yapımını gerçekleştirebileceği atölye ortamında çalışır. El aletlerini çok kullanır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş çoğunlukla ayakta yürütülür, ortam biraz da olsa hareketlidir. Meslekteki hastalık riskleri, bilgisayar teknik servis elemanları ayakta çok fazla vakit
geçirirler. Bu nedenle vücut yorgunlukları fazla olur. Elektronik devreleri gerçekleştirirken baskı devre yapımında ortaya çıkan gaza karşı dikkatli olmak gerekir. Lehimleme yaparken yanma riskine karşı dikkatli olmaları gerekir.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyotelevizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açabilirler.

Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

Veri Tabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

Teknik servis elemanları, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Ağ işletmenliği;

Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı, Ağ İşletmenliği dalıprogramında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim),Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarını tercih edebilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY–1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenlği Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA–1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yüksek öğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

Web programcısı;

Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Web Programcılığı sertifika programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarınıtercih edebilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY-1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA-1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yüksek öğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

Veri Tabanı programcısı;
Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Veri Tabanı Programcılığı sertifika programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY–1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA–1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yüksek öğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

Teknik Servis Elemanları;
Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Bilgisayar Teknik Servisi sertifika programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veyaUzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarını tercih edebilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY-1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA-1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yükseköğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler.

Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Bilişim Teknolojileri alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

MEZUNİYET SONRASI

Bilgisayar bölümü mezunları kamu ve özel sektörlerde bilgisayar teknisyeni – teknikeri olarak çalışma sansına sahiptirler. Ayrıca TSK ve Emniyet teşkilatlarında ilgili unvan ile görev yapabilirler. Okuldan mezun olduktan sonra Çıraklık eğitim Merkezlerine müracaat ederek ustalık belgesi alarak kendine ait isletme açma yetkisine sahip olabilirler. Özellikle günümüz bilgisayar çağı bilgisayar mezunlarına yeni is alanlarını sunmaktadır. Gelir düzeyleri ise ilgili kurum ve kuruluşların kendi ücret politikasına göre değişmektedir. Fakat teknik unvan ile çalışmanın bir avantaj olduğu da gerçektir

ÜNİVERSİTE

Bilgisayar Bölümü mezunlar Bilgisayar Öğretmenliği bölümüne ek puan alarak geçim yapabilirler. Bunun yani sıra ÖSYM´nin belirlediği diğer tüm sayısal bölümlerde üniversite okuma sansına sahiptirler.


 

Yorum yap