Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Metalurji Teknolojileri Alanı

METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ

Metalürji Teknolojisi alanı; kalıp ve maça yapımı, metal ergitme ve döküm yapma, iş temizleme, temel kalıp maça yapımı, metal ergitme ve dökümü, kok üretimi, ham demir üretimi, çelik üretimi, kalite kontrol ve ısıl işlem yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Ekonomik kalkınmanın temelini teşkil eden metalürji alanı hâlâ makine imalatının önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Çünkü makine parçalarının dökülerek biçimlendirilmesi diğer yöntemlere göre daha kolay, zaman ve malzeme açısından daha ekonomiktir.
Metalürji; madenlerin cevherlerinden ayrılarak elde edilmesi, hazırlanması, işlenmesidir.Metallerin ergitildiği, önceden hazırlanmış kalıplara döküldüğü ve metallere istenilen şeklin verildiği alandır.

Metalürji alanında sektör düzeyinde çok hızlı üretim artışı yaşanmaktadır. Dolayısıyla sektörde bu mesleği bilen, seven yetişmiş çok sayıda eleman ihtiyacı vardır.

Yorum yap