Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Tanıtımı

Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Telefon: 2322562121
Belgegeçer: 2322561929
WEB : http://itostastekinaml.meb.k12.tr
Adres: Bahçelievler Mahallesi 502/2 sokak No29 35150 Karabağlar / İzmir
Vizyon: Ülkemizde eğitim ve teknolojinin yüz akı, değişim ve gelişimin en önemli adresi olmak.
Misyon: Geçmişten geleceğe uzanan kültürel mirasa değer katabilen, farkındalıkları yüksek bireyler yetiştirmek.

-Okulumuzda 2020-2021 Eğitim öğretim yılından itibaren Rüzgar Enerjisi Sistemleri dalı açılması Bakanlıkça uygun görülmüş ve onayı gelmiştir. 

-2020-2021 eğitim öğretim yılında Web programcılığı ve Endüstriyel bakım onarım dallarında ATP Programı açılması Bakanlıkça uygun bulunmuş ve okulumuza sınavlı 30’ar kontenjan verilmiştir.

Okulumuz Tanıtım Broşürünü Görmek İçin Tıklayınız

BÖLÜMLERİMİZ:

Bilişim Teknolojileri Alanı

Okulumuzun açılışından bu yana bilgisayar bölümü hizmet vermektedir. Bölümümüzde 13 öğretmen bulunmaktadır. Bilişim Teknolojileri Bölümünün eğitimi Lise 1. sınıftan itibaren 4 yıl olup ayrıca 10.sınıfın sonunda Dal seçimi yapılmaktadır. Teknik lise şartlarını taşıyan öğrenciler bu bölümün teknik lisesine geçebilirler.

Bilgisayar Laboratuvarı   

Bilgisayar Laboratuvarı çalışma ortamı Bölümümüzden mezun olan öğrenciler Bilgisayar Öğretmenliği ve Bilgisayar ile  ilgili 2 yıllık okullara ek puanla girebilmektedirler.

SEKTÖR=BİLİŞİM

ALAN=BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ALANIN TANIMI= Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI= Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler  doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VE AMAÇLARI
1. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu,  arıza giderme ve kontrol sistemleri devreleri yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2. AĞ İŞLETMENLİĞİ Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları, geniş ağ sistemleri için yönlendirme ve yönlendirme yönetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI Tanımı (Okulumuzda Bu Dal Açık Değildir.) : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu,veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının    oluşturulması ve yönetimi,  yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının    oluşturulması ve yönetimi,  yazılım geliştirme, hata giderme, bakım yapma, yedek alma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

4. WEB PROGRAMCILIĞI Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı:  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında web sayfası tasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek,amaçlanmaktadır. Bilgisayar Bölümü öğrencilerinin Sınavsız Geçiş ile Tercih Edebilecekleri Ön Lisans Programları Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Destekli Çizim Bilgisayar Programcılığı Bilgisayarlı Muhasebe Bilgisayar Operatör ve Teknikerliği Bilgisayar Bölümü öğrencilerinin Gidebilecekleri 4 Yıllık Fakülteler Bilgisayar Öğretmenliği Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğr. Tekn. Öğretmenliği Bilişim Yönetim Sistem

 

Bilgisayar Bölümün de Başarılı Olmak İçin Gerekli Özellikler, İlgi ve Yetenekler

1) Sayısal zekâ
2) Matematik bilgisi ve işlem yeteneği
3) Elektroniğe karşı ilgi ve merak
4) Bilgisayara karşı ilgi ve merak

Bilişim Teknolojileri Alan Tanıtımı

Bilişim Teknolojileri Alanı, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Bilişim teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle bilişim teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve uygulamaktadır. Bilişim sektörü firmaları, hizmetleriyle ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli katkılar sağlamaktadır.

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri Alanı altında;

– Ağ İşletmenliği *
– Bilgisayar Teknik Servisi *
– Veritabanı Programcılığı 
– Web Programcılığı *

dallarında Türkiye’de Bilişim sektöründe bu dalların öğretim programlarının hazırlanarak eğitimine başlanması ile sektörde yıllardır süregelen eğitim açığını giderecek önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir.
(* işaretliler okulumuzda açılan dallardır.)

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığı’nda görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanlarıyla iş birliği içinde çalışılmıştır.

Bu doğrultuda Bilişim Teknolojileri alanı ve altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan programları hazırlamak hedeflenmektedir.

OKULUMUZDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

Bilişim Teknolojileri Alanı olarak amacımız; günlük hayatımızda ve iş dünyasının vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayar alanında, yazılım ve donanıma hakim; öğrencileri geleceğe ve ülke ekonomisindeki yeni yerlerine hazırlayacak, bilişim teknolojilerini kullanabilen, evrensel bir ülke olma yolunda önemli adımlar atan, iyi kararlar verebilen ve bu kararlara katılabilmek için, genel ve teknolojik anlamda usta birer okur-yazar olması sağlamak ve Bilişim Teknolojileri alanında İş edinebilmelerini sağlamaktır.

Bilişim Teknolojileri Alanımız; Okulumuzda Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde bulunmaktadır.  

Meslek Lisesinde  9. sınıf dersleri tüm öğrencilerimizde ortaktır. 9. sınıfı bitirmiş öğrenciler başarı durumlarına ve tercihlerine göre Bilişim Teknolojileri Bölümüne geçebilirler.

Bölümümüze ait 7 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuarımızda network alt yapısı kurulu olup internet ortamına girişi sağlanmıştır. Derslerde her öğrenci bir bilgisayarda çalışabilecek durumdadır.

Alanımızda MEGEP kapsamında öğrencilerimizin tercihlerine göre;
* Web Programcılığı
* Bilgisayar Teknik Servisi
*Ağ İşletmenliği

dalları mevcuttur.

Alanımızda yer alan tüm dallara yönelik ortak dersler 10. sınfta verilmektedir. 10. sınıfta verilen Alan Ortak derslerimiz şunlardır:

Mesleki Gelişim                                    (Haftalık Ders Saati- 2)
Temel Elektronik Ve Ölçme                 (Haftalık Ders Saati – 2)
Paket Programlar                                   (Haftalık Ders Saati – 2)
Bilişim Teknik Resmi                             (Haftalık Ders Saati – 2)
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri          (Haftalık Ders Saati – 4)
Programlama Temelleri                           (Haftalık Ders Saati – 4)

                                                                     Toplam—— 16 saat

12. sınıfta öğrencilerimizi okulda iken iş hayatına hazırlayan Beceri Eğitimi Dersi verilmektedir. Bu eğitimde öğrencilerimiz haftanın üç günü iş yerlerine giderek Sigortalı olarak ve belli bir ücret karşılığında çalışarak pratik hayata hazırlanmaktadır.

B. ALANIN ALTINDA YER ALAN MESLEKLER

Bilişim Teknolojileri Alanı altında şu dallar bulunmaktadır:
– Ağ İşletmenliği*
– Web Programcılığı*
– Veri Tabanı Programcılığı
– Bilgisayar Teknik Servisi*

AĞ İŞLETMENİ
Tanımı

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine sahip nitelikli kişidir.

 • Görevleri
  – İş organizasyonu yapmak.
  – Analiz yapmak.
  – Algoritma yapmak.
  – Ağ kurulacak ortamı (ağın altyapısını) oluşturmak.
  – Oluşturulan ortama fiziksel olarak bilgisayar ağı kurmak.
  – Geniş ağ sistemleri için yönlendirme yapmak.
  – Bilgisayar ağını yönetecek sunucu işletim sistemini kurmak.
  – Sunucuyu ağdaki bilgisayarların yöneticisi olarak tespit etmek.
  – Ağ ortamında oluşabilecek fiziksel ve yazılımsal sorunları gidermek.
  – Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 •  
 • WEB PROGRAMCISI
  Tanımı
  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlayan nitelikli kişidir.
 • Görevler -İş organizasyonu yapmak. -Analiz yapmak -.İhtiyaçları değerlendirmek.
  – Algoritma yapmak. – Web sitesinin görsel tasarımını yapmak.
  – Tasarlanan sitenin yerel yayınını yaparak test etmek.
  – Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.
 • VERİ TABANI PROGRAMCISI*
  Tanım
  Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya sahip nitelikli kişidir.
 • Görevleri
  – İş organizasyonu yapmak.
  – Analiz yapmak.
  – İhtiyaçları değerlendirmek.
  – Algoritma yapmak.
  – Veri Tabanına ait tabloları tasarlamak.
  – Veri Tabanına ait tabloları program üzerinde oluşturmak.
  – Veri Tabanına ait arayüz ortamını geliştirmek.
  – Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek.
  – Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

(Okulumuzda bu alan bulunmamaktadır)

BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSCİSİ
Tanım
Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, bakım ve arıza giderme
işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya sahip nitelikli kişidir.
Görevleri
– İş organizasyonu yapmak.
– Analiz yapmak.
– İhtiyaçları değerlendirmek.
– Hataları tespit etmek.
– Algoritma yapmak.
– Arıza gidermek.
– Devre tasarımı yapmak.
– Devreyi gerçekleştirmek.
– İhtiyaç olursa bilgisayar ile kontrol edilebilen projeler geliştirmek.
– Tamamlanan projenin testini gerçekleştirmek.
– Meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek.

C. MESLEK ELEMANINDA ARANAN ÖZELLİKLER
Ağ işletmenliği meslek elemanlarının; 
– Sistemli düşünme gücüne sahip,
– Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Kendini yenileyebilen,
– Araştırmacı,
– Sabırlı ve dikkatli, sorumluluk sahibi,
– Şekiller arasındaki ilişkileri algılayabilen,
– Ayrıntılara önem veren,
– Bireysel karar verme yeteneği güçlü olan,
– Mantığı güçlü, dikkatli ve de sabırlı,
– Yabancı dile ilgi duyan kimseler olmaları gerekir
Web programcısı olmak isteyenlerin;
– Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,
– Sistemli düşünebilen,

Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Kendini yenileyebilen,
-Araştırmacı,
– Sabırlı ve dikkatli,
– Bir konunun çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline
aktarabilen kimseler olmaları gerekir.

Veri tabanı programcısı olmak isteyenlerin;
– Tasarım ve görsel yeterliliğine sahip,
-Yabancı dil bilen,
– Ekip içinde çalışabilen,
– Sistemli düşünebilen,
– Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Kendini yenileyebilen,
– Araştırmacı,
– İyi derecede tanımlama yeteneğine sahip,
– Sabırlı ve dikkatli,
– Verilerin saklanması için yapılması gereken işlemleri bilgisayar diline
aktarabilen kimseler olmaları gerekir.
Bilgisayar teknik servisi olmak isteyenlerin;
– El ve güç aletlerini güvenli kullanma yeteneğine sahip,
– Yabancı dil bilen,
– Ekip içinde çalışabilen,
– Sistemli düşünebilen,
– Matematikle ilgili konularda başarılı,
– Kendini yenileyebilen,
– Araştırmacı,
– Hassas çalışma tekniklerini kullanabilen – Sabırlı ve dikkatli,
– Bilgisayar ile anlaşabilme ve kontrol edilebilme özelliklerine sahip devreleri
araştırabilme ve geliştirebilme yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

D. ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ağ işletmenleri, endüstride ve işletmelerde bilgisayar kullanılacak iş ortamlarında çalışırlar. Ayrıca geniş ağ bağlantıları oluşturabilmek için dış ortamda, oluşturulan ağların yönetimi için sunucuların bulunduğu büro ortamlarında çalışırlar. Birinci derecede cihaz, alet ve yazılımlarla ilgilidirler. Ancak, zaman zaman meslektaşları ve müşterilerle iletişim kurmaları gerekir. Meslekteki hastalık riskleri, ağ işletmenleri el aletleri ile fazla çalıştıkları için çeşitli iş kazaları riski ile karşı karşıya kalırlar. Bilgisayarda çalışanların şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıklarına sebep olur.

Web programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle tasarım ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme
gelmektedir.

.Bilgisayarda çalışanların başlıca şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur.Veri Tabanı programcısı, büro ortamında çalışır ve genellikle programlama ve görsel unsurlarla uğraşır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş oturarak yürütülür, ortam genellikle sessizdir.Meslekteki hastalık riskleri; bilgisayar çalışanlarının görmeye yönelik sorunlarının başında göz sulanması, gözlerde tahriş ve batma, göz yorgunluğu, mavi ve çift görme gelmektedir. Bilgisayarda çalışanların başlıca şikâyetlerini boyun, omuz, el, kol, ayak ve sırt bölgelerinde yorgunluğa bağlı rahatsızlıklar meydana getirir. Bu tür rahatsızlıklar eklem ve kas hastalıkları oluşturur.Bilgisayar teknik servis elemanı, teknik servis (bilgisayar toplanan) ortamında, Elektronik devre yapımını gerçekleştirebileceği atölye ortamında çalışır. El aletlerini çok kullanır. Çalışırken diğer meslektaşlarıyla ve iş sahipleriyle etkileşim hâlindedir. İş çoğunlukla ayakta yürütülür, ortam biraz da olsa hareketlidir. Meslekteki hastalık riskleri, bilgisayar teknik servis elemanları ayakta çok fazla vakit
geçirirler. Bu nedenle vücut yorgunlukları fazla olur. Elektronik devreleri gerçekleştirirken baskı devre yapımında ortaya çıkan gaza karşı dikkatli olmak gerekir. Lehimleme yaparken yanma riskine karşı dikkatli olmaları gerekir.

E. İŞ BULMA İMKÂNLARI
Ağ işletmenleri, bilgisayar satış ve teknik destek firmaları, bankalar, sigorta şirketleri, ticarî kuruluşlar, internet servis sağlayıcıları, internet yayıncılık şirketleri, radyotelevizyon şirketleri, araştırma şirketleri, borsalar, ulaştırma, lojistik firmaları ve hizmet sektöründe yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında geniş iş imkânına sahiptirler. Ayrıca kendi adlarına işyeri açabilirler. Web programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait iş yerleri, internet üzerinden ticaret (e-ticaret) yapan firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Veri Tabanı programcıları, kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler. Teknik servis elemanları, bilgisayar toplama ve satış işlemi yapan firmalarda, bünyesinde bilgisayar bulunduran iş yerleri, şirketlerde, özel sektöre ait firmalarda çalışabilirler. Ayrıca kendilerine ait özel iş yerleri de açabilirler.

F. EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI
Ağ işletmenliği;

Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanı, Ağ İşletmenliği dalıprogramında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim),
Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY–1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenlği Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA–1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yüksek öğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

Web programcısı;

Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Web Programcılığı sertifika programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY-1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA-1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yüksek
öğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

Veri Tabanı programcısı;
Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Veri Tabanı Programcılığı sertifika programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY–1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA–1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yüksek öğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler. Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler.

Teknik Servis Elemanları;
Meslek eğitimi meslek liselerinin Bilgisayar Kullanımı alanı Bilgisayar Teknik Servisi sertifika programında verilecektir. Bu alan mezunları; meslek yüksek okullarının Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eğitim veya Açık Öğretim), Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veyaUzaktan Eğitim), Bilişim Yönetim, e-Ticaret ve Masaüstü Yayıncılık ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler. Ayrıca meslek liselerinden başarılı olarak mezun olan adaylar SAY-1 puan türünde Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği,
Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik-Bilgisayar Öğretmenliği, Kontrol Öğretmenliği bölümlerine ve EA-1 puan türünde Yönetim Bilişim Sistemleri 4 yıllık yükseköğrenim programlarına ek puan avantajı girebilme şansına sahiptirler.

Bunun yanında ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde, yukarıda bahsedilen 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirler. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla
açılan eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Bilişim Teknolojileri alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir.

MEZUNİYET SONRASI

Bilgisayar bölümü mezunları kamu ve özel sektörlerde bilgisayar teknisyeni – teknikeri olarak çalışma sansına sahiptirler. Ayrıca TSK ve Emniyet teşkilatlarında ilgili unvan ile görev yapabilirler. Okuldan mezun olduktan sonra Çıraklık eğitim Merkezlerine müracaat ederek ustalık belgesi alarak kendine ait isletme açma yetkisine sahip olabilirler. Özellikle günümüz bilgisayar çağı bilgisayar mezunlarına yeni is alanlarını sunmaktadır. Gelir düzeyleri ise ilgili kurum ve kuruluşların kendi ücret politikasına göre değişmektedir. Fakat teknik unvan ile çalışmanın bir avantaj olduğu da gerçektir

ÜNİVERSİTE

Bilgisayar Bölümü mezunlar Bilgisayar Öğretmenliği bölümüne ek puan alarak geçim yapabilirler. Ayrıca sınavsız Meslek Yüksek Okullarına geçim yapabilirler. Bunun yani sıra ÖSYM´nin belirlediği diğer tüm sayısal bölümlerde üniversite okuma sansına sahiptirler.

 

10.SINIF ALAN ORTAK DERSLERİMİZ:

1- Mesleki Gelişim (Haftada 2 saat):
Öğrencinin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı olabilecek; iyi ilişkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve iş fikirleri üretme, işe uyum sağlama, kendini geliştirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gerekli ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

2- Temel Elektronik Ve Ölçme (Haftada 2 saat):
Doğru akım ve alternatif akım devreleri, temel devre uygulamaları, analog devre elemanları, temel mantık devreleri ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; temel elektronik ve ölçme ile ilgili kavramlar tanıtılarak doğru akım ve alternatif akım devreleri kurabilme, temel devre uygulamaları yapabilme, analog devre elemanları ile elektronik devreler kurabilme ve mantıksal devre elemanları ile temel mantık devrelerini kurma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

3- Paket Programlar (Haftada 2 saat):
Temel ofis yazılımlarının, internet ve e-posta yönetim yazılımlarının kullanımı ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; temel ofis yazılımlarından kelime işlem, elektronik hesaplama, sunu hazırlama uygulamalarını, internet ve e-posta yönetim yazılımlarını etkin kullanma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

4- Bilişim Teknik Resmi (Haftada 2 saat):
Temel teknik resim ve alana ait mesleki çizimler ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, teknik resim ve alana ait mesleki çizimler ile ilgili kavramlar tanıtılarak temel geometrik çizimler ve uygulamalar yapabilme, iz düşüm ve görünüş çıkarabilme, elektrik devreleri çizebilme, elektronik devreler çizebilme ve bilişim alanında kullanılan diyagram ve şemalarını çizme yeterliklerini  kazandırmak amaçlanmaktadır.

5- Bilişim Teknolojilerinin Temelleri (Haftada 4 saat):
Bilişim teknolojilerinin temeli olan kavramları tanıtarak sistem montajı, işletim sistemi kurulumu işlemlerini gerçekleştirebilme ve temel ağ işlemleri ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; bilişim teknolojilerinin temelleri ile ilgili kavramlar  tanıtılarak iç donanım birimlerinin montajını yapma, dış donanım birimlerinin bağlantısını kurma, işletim sistemi kurulumunu gerçekleştirme, yönetme ve ağ kurulumu yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

6- Programlama Temelleri (Haftada 4 saat):
Programlamanın temeli olan kodlama öncesi hazırlık, basit kodlar, kontrol deyimleri ve alt programlarla ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu ders ile öğrenciye; programlama ile ilgili temel kavramları tanıyarak kodlama öncesi hazırlıkları yapabilme, basit kodlar yazabilme, kontrol deyimlerini kullanabilme ve alt programlarla çalıĢma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Elektrik Elektronik Teknolojileri Alanı

Elektrik-Elektronik teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır. Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik- Elektronik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir. Türk elektrik-elektronik sanayinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, sektörün parlak geleceğine işaret etmektedir . İhracat ve iç talepteki canlanmaya bağlı olarak üretimini hızla artıran sektörde, başta dayanıklı tüketim mallarında elektronik cihaz ve beyaz eşya olmak üzere, kablolar, bağlantıparçalı iletkenler, elektrik dağıtım ve kontrol panoları gibi ürünlerde, kurulu kapasite ve kapasite kullanım oranları sürekli artmaktadır.

Elektrik Elektronik Teknolojisi     Türk elektrik-elektronik sanayi, yakın bir gelecekte Avrupa pazarını da aşarak, kaliteli Türk ürünlerini, başta Amerika olmak üzere tüm dünya pazarlarında tüketicinin hizmetine sunabilecek yetenek, deneyim, girişkenlik ve azme sahiptir. Küresel pazarda lider olabilmek, ancak gelişmiş bir elektrik-elektronik sanayi ile mümkündür.

Okulumuzdaki EML´deki Dallar -Endüstriyel Bakım ve Onarım -Güvenlik Sistemleri -Haberleşme Sistemleri -Elektrikli Ev Aletleri -Tesisat ve Pano Montörlüğü (Aktif Değildir)
Okulumuzdaki ATL´deki Dallar -Endüstriyel Bakım ve Onarım -Haberleşme Sistemleri

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Tanıtımı

SEKTÖR = ELEKTRİK VE ENERJİ, ELEKTRONİK VE OTOMASYON

ALAN = ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANIN TANIMI=

Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI= Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DALLARI

1. BOBİNAJ Tanımı : Bobinajcının sahip olması gereken elektrik motorlarının bakımı, onarımı ve transformatörlerin imalatını yapma yeterliklerini kazandırmaya  yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı : Çeşitli, elektrik motorlarının bakım onarımını yapma ve transformatörlerin imalatını yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek.

 

2. BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSİ Tanımı :  Büro makineleri teknik servisi elemanının sahip olması gereken, fotokopi, priport, faks makineleri, nokta vuruşlu yazıcı, yazarkasa, yazıcı, para sayma vb. cihazlar kullanma, elektrik-elektronik, mekanik arızalarını tespit etme ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı : Büro makinelerinin kullanımını, bakımını ve her türlü arızasını bulup hatasız onarabilme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek. 3.

 

ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONTÖRLÜĞÜ Tanımı :  Elektrik tesisatları ve pano monitörlüğü meslek elemanının sahip olması gereken, bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı : Elektrik-elektronik sektöründe; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu ve bakım onarımını yapabilecek yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek.

 

4. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSİ Tanımı: Elektrikli ev aletleri teknik servis elemanının sahip olması gereken, ev ve iş yerlerinde; soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik, kişisel bakım cihazlarının bakım, onarım ve montajını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik, kişisel bakım cihazlarının bakım, onarım ve montajına yapma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek.

 

5. ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM Tanımı : Elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarım elemanının sahip olması gereken, canlı, cansız materyali kapalı ya da açık alanda düşey, yatay veya eğimli olarak taşıyabilen asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yol ve vincin emniyetli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlama yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Elektrik-elektronik sektöründe her tür canlı, cansız materyali kapalı ya da açık alanda düşey, yatay veya eğimli olarak taşıyabilen asansör, yürüyen merdiven, yürüyen yol ve vincin emniyetli ve işlemesini sağlayacak, bakım ve onarımını yapabilecek yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek.

 

6. ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM Tanımı : Endüstriyel bakım ve onarım elemanının sahip olması gereken, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki  sistemlerin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrik elektronik sistemlerin bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, yapma yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek.

 

7. GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ Tanımı: Görüntü ve ses sistemleri servis elemanın sahip olması gereken, ışıklandırma sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Görüntü ve ses sistemleri ile ışıklandırma sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemleri için gerekli mesleki yeterliklere sahip teknik elemanları yetiştirmek.

 

8. GÜVENLİK SİSTEMLERİ Tanımı : Güvenlik sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, yangın algılama, CCTV (kapalı devre güvenlik sistemleri), soygun alarm, geçiş kontrol sistemleri ile ilgili tüm işlemleri yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Binalara ait yangın algılama, CCTV (kapalı devre güvenlik sistemleri), soygun ihbar, geçiş kontrol sistemleri tesisi, kurulum, bakım ve onarımına ilişkin işlemleri yapma yeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek.

 

9. HABERLEŞME SİSTEMLERİ Tanımı: Haberleşme sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, mobil iletişim cihazları, telli haberleşme sistemleri, uydu ve yerel anten sistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Elektrik-elektronik sektörünün haberleşme sistemleri dalında ihtiyaç duyulan yeterliklere sahip kalifiye teknik elemanlar yetiştirmek.

 

10. OTOMASYON SİSTEMLERİ Tanımı : Otomasyon sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, otomatik kumanda, hidrolik- pnomatik, PLC , servo motor, robot kolları, mikro denetleyici ve scada sistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Elektrik-elektronik sektöründe, otomasyon sistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliklerine sahip nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek.

 

11. YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ Tanımı: Yüksek gerilim sistemleri servis elemanının sahip olması gereken, yüksek gerilim tesislerinin, iletim, dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumu ve bakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı:Elektrik-elektronik sektöründe yüksek gerilim sistemlerinin güvenli ve emniyetli bir biçimde kurulum, bakım ve onarımını yapabilecek yeterliklere sahip nitelikli meslek elemanları yetiştirmek.

Elektrik Bölümü öğrencilerinin branşlarıyla ilgili Yüksek Öğretim Bölümleri

Elektrik Bölümü öğrencilerinin Sınavsız Geçiş ile Tercih Edebilecekleri Ön Lisans Programları Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ElektrikElektrik – Elektronik Teknikerliği Elektronik Haberleşme Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Otomasyon Ev Cihazları TeknolojisiHidroelektrik Santralleri Mekatronik Otomotiv Radyo ve TV. Tekniği Raylı Sistemler Elektrik – Elektronik Teknolojisi Termik Santral Makineleri Termik Santrallerde Enerji Üretimi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğrencilerinin Gidebilecekleri 4 Yıllık Fakülteler Elektrik Öğretmenliği
Elektronik Öğretmenliği
 Havacılık Elektrik ve Elektroniği Uçak Elektrik – Elektronik


Yenilenebilir Enerji Teknolojileri (Güneş Enerjisi) Alanı

Yenilenebilir enerji teknolojileri; rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten küçük ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

Gücünü güneşten alan, hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji, yeşil enerjidir. Güneş ve rüzgâr yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu teknolojiler ile günümüzde en çok ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi üretilmektedir.

 

Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve bu alanda ciddi miktarda kaliteli elemana ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı, meteorolojik, mekanik, elektronik ve yazılım bilimlerinin kullanılarak elektrik enerjisinin üretilmesi ve endüstriyel kullanım uygulamalarını gerçekleştirecek kalifiye eleman yetiştirmektir.

 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı Programı’nda;

 

 1. Rüzgâr Enerjisi Sistemleri,

 

 1. Güneş Enerjisi Sistemleri dalları yer almaktadır.

 

Okulumuzda Güneş Enerjisi Sistemleri Dalı ve 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Rüzgar Enerjisi Sistemleri dalı bulunmaktadır.

 

Ülkemizde yenilenebilir enerji teknolojisi alanında kurumsallaşmış birçok sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Bu sanayi kuruluşlarında yenilenebilir enerji alanında istihdam edilmiş iş gücü olmakla birlikte kendi kuruluşlarını işleten meslek elemanları ile birlikte faaliyetlerini sürdürmektedirler. Gelecekte de Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı; sanayinin kalbi, teknolojinin beyni olmaya devam edecektir. Özellikle yeni teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte ilgili sektörde yeni dalların oluşması kaçınılmazdır. Halihazırda genişlemeye devam etmekte olan bu sektör çalışma hayatının da en önemli unsuru olmaya kuşkusuz devam edecektir.

 

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, rüzgâr santralleri ve güneş santralleri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.

 

Teknoloji Fakültelerinin lisans programlarına (M.T.O.K. kontenjanı), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu alanlarından Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı mezun olan adaylar yerleştirilecektir.

Yorum yap