Proje Hakkında

“KARİYER YOLCULUĞUM” Projesi

KARABAĞLAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kariyer Yolculuğum Projesi

Projenin Amacı; Karabağlar ilçesindeki ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere ve velilerine yönelik olarak kariyer rehberliği kapsamında destek sağlamaktır.

Bu amaçla aşağıdaki hedeflere ulaşılması planlanmıştır:

 • Yerel hedef olan “Okul Başarısının Artırılması” kapsamında; öğrencilerin okul başarısının artırılmasına katkıda bulunulması.
 • Öğrencilerin doğru hedefler belirleyerek kişilik özellikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin üst öğretim kademesindeki okulları tanımalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin yeteneklerine ve ilgilerine uygun ortaöğretim kurumları ve yükseköğretim kurumları hakkında bilgi sahibi olabilecekleri, alanında uzman kişilerle buluşabilecekleri ve gitmek istedikleri üst eğitim kurumlarının öğrencileriyle konuşabilecekleri imkânı sağlamak.
 • Rehberlik Öğretmenlerine “Okullarda Kariyer Danışmanlığı” konusunda sempozyum düzenleyerek alanında uzman bilim insanları ile buluşturmak.
 • Ortaokullarda ve Ortaöğretim Kurumlarında öğrenim gören öğrencilere “Kariyer Danışmanlığı” konusunda sempozyum düzenleyerek alanında uzman bilim insanları ile buluşturmak.
 • Bilişim araçlarıyla projenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak.

Projenin 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. “Kariyer Yolculuğum” projesinin hedef kitlesi Karabağlar ilçesindeki Ortaokullar ile Ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ve öğrenci velileridir.

Projenin hayata geçirilmesi için öncelikle Karabağlar İlçe milli Eğitim Müdürü, 2 İlçe Şube Müdürü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü, 10 Okul Müdürü ve 2 Müdür yardımcısından meydana gelen Yürütme Ekibi ile, 13 Rehberlik Öğretmeninden meydana gelen Proje Çalışma Ekibi oluşturuldu.

Projenin paydaşları Karabağlar ilçesi Anadolu Liseleri, Karabağlar ilçesi İmam Hatip Anadolu Liseleri, Karabağlar ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Karabağlar ilçesi Çok Programlı Anadolu Liseleri, Karabağlar ilçesi Ortaokulları, Karabağlar ilçesi İmam Hatip Ortaokulları, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi, Karabağlar Mesleki Eğitim Merkezi, Çalışma Ekibi tarafından belirlenecek katılımcı eğitim kurumları, Özel Öğretim Kurumları, Üniversiteler, Karabağlar Belediyesi, STK’lar, İŞKUR’dan meydana gelmektedir.

Proje sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi adına oluşturulan çalışma grupları belli bir takvime göre eşgüdümlü olarak çalışmışlardır. Proje için oluşturulan İş Takvimine göre işler yürütülmüştür. Buna göre

 • İzmir ilindeki Rehberlik Öğretmenlerine yönelik olarak kariyer danışmanlığı becerilerini geliştirmek amacıyla 28 Kasım 2019 tarihinde “Okullarda Kariyer Danışmanlığı Sempozyumu” düzenlenmiştir. Sempozyumda Dr. Diğdem Müge SİYEZ “Kariyer Psikolojik Danışmanlığında Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar”, Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK “Kapsamlı Gelişimsel Modelde Kariyer Rehberliği”, Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK “Pozitif Kariyer Psikolojik Danışmanlığı”, Doç Dr Marilena LEANA-TAŞÇILAR “Özel Yetenekli Çocuklar için Kariyer Planlama”, Dr. Mahmut BEKTAŞ “Z Kuşağıyla Kariyer Danışmanlığı”, Uzm. Psk. Danışman Ahu SAYIN BAYRAKTAR “Ortaöğretimde Bireysel Kariyer Planlama Programı”, Kamil KASACI “Değişen Dünya, Değişen Kariyer, Bağımsız Çalışma ve Solo Girişimcilik” konularında eğitim vermişlerdir. Sempozyum Türkiye’de Kariyer Danışmanlığı konusunda düzenlenen ilk sempozyum olma özelliğini taşımaktadır.

Sempozyum bilgileri için tıklayınız.

 • Projede amaçlanan öğrenci ve velilerine yönelik ilçedeki ortaöğretim okullarının tanıtımı için yazılı ve görsel dokümanlar oluşturulmuştur. Karabağlar ilçesindeki tüm ortaöğretim okul ve kurumları, okullarının tanıtıldığı bir video hazırlamıştır. Ayrıca tüm ortaöğretim okullarının yazılı olarak tanıtılması amacıyla oluşturulan kılavuz için her okul belli şablonlarda kendi okullarını tanıtıcı bilgileri içeren kılavuzlar hazırlamıştır. Okulların tanıtımını amaçlayan bu kılavuz ve videolar çeşitli kurullarca gözden geçirilerek öğrenci ve velilerin kullanımına sunulmak üzere son hali verilmiştir.
 • Karabağlar ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin, Çok Programlı Liselerin ve Karabağlar Mesleki Eğitim Merkezinin bünyesinde bulundurduğu alan ve dallara ilişkin Alan ve Dal Tanıtım Kılavuzu hazırlanmış ve kullanıma sunulmuştur.
 • Proje kapsamında oluşturulan Okul yöneticileri, Alan Şefleri, Meslek Öğretmenleri ve Rehberlik Öğretmenlerinden oluşan ekipler tarafından Ortaokul öğrenci ve velilerine yönelik okullardaki toplantılar yoluyla Mesleki Eğitimin gerekliliği, okullar ve alan/dallara ilişkin çeşitli sunumlar yapılmıştır.

Sunumlar ile ilgili haber için tıklayınız.

Sunum için tıklayınız.

 • Ortaöğretim 12.sınıf öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak, kaygılarını optimum seviyeye çekmek ve sınav ile ilgili bilgilerini güncellemek amacıyla 26 Şubat 2020 tarihinde Karabağlar ilçesi 12. Sınıf öğrencilerine yönelik, Profesyonel Koç Gökhan MÜFTÜOĞLU’nun (Gri Koç) sunduğu “YKS Taktikleri” konulu seminer düzenlenmiştir.

Seminer bilgileri için tıklayınız.

 • Proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin üst öğrenim kurumlarını tanımaları, konu ile ilgili olarak çeşitli uzmanlarla bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla 2 tanıtım Fuarı düzenlenmesi planlanmıştır. Ortaokul öğrenci ve velilerinin gerek ilçe içindeki gerekse il çapındaki ortaöğretim kurumlarını daha yakından tanımalarını ve çeşitli uzmanlardan seminer almalarını sağlamak amacıyla 16-17 Nisan 2020 tarihlerinde “Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Fuarı” düzenlenmesi planlanmıştır. Yine 21-22 Nisan 2020 tarihlerinde ilçemiz lise öğrenci ve velilerinin üst öğrenim kurumları hakkında üniversite temsilcileri ile bir araya gelecekleri ve çeşitli konularda seminerlere katılacakları “Üniversite Tanıtım Fuarı” düzenlenmesi planlanmıştır. Bu fuarlar ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlanmış fakat COVID-19 salgını önlemleri nedeniyle bu dönemde gerçekleştirilememiştir.

Ortaöğretim Kurumları Tanıtım Fuarı afişi için tıklayınız.

Üniversite Tanıtım Fuarı afişi için tıklayınız.

 • Proje ile Türkiye’de ilk olacak olan Öğrenci Sempozyumu düzenlenmesi planlanmıştır. 30 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek ve teması “Kariyer” olan Sempozyuma lise öğrencileri katılımı sağlanacaktı. Konusunda uzman 8 eğitmen 7 atölyede Kariyer ile ilgili farklı konularda çeşitli etkinlikler yapacak, ayrıca öğrencilerden oluşan bir de Çalıştay düzenlenecekti.

Öğrenci Sempozyumu atölyeleri için tıklayınız.

 • Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen etkinliklerin oluşturulan internet sayfası ve Android Uygulaması üzerinden yapılması için öğrenci ve velilerimize yönelik uzaktan eğitime destek olmak amacıyla kariyeryolculugumprojesi.com internet sitesi ve yine aynı adla Google Play Store’da hizmete sokulan Android Uygulaması düzenlenmiştir. İnternet sitesi ve Android Uygulamasında ilçemizdeki tüm ortaöğretim okulları ile ilgili yazılı görsel dokümanlar, üst öğrenim kurumalarına geçiş süreci ile ilgili dokümanlar bulunmaktadır. Ayrıca ilçemizdeki mesleki eğitim ile ilgili tüm alan-dallara ilişkin yazılı ve görsel dokümanlar düzenlenerek öğrenci ve velilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Google Play Store Android Uygulaması için tıklayınız.

KARİYER YOLCULUĞUM PROJE YÖNERGESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

1 Yorum

 • proje ne kadar cok ogrenciye ulasir ise o kadar basarili olur cunku gercekten liseye geciste ogrencilerin cogu ne okuyacagini bilmeden tercih yapiyor

Yorum yap